برچسب :

تصفیه کننده آب

اهمیت استفاده از آب تصفیه شده در زندگی روزمره

چرا باید از آب تصفیه شده استفاده کنیم؟ بزرگترین مشکل آب لوله کشی شهری، وجود مقدار زیادی کلر به جهت ضدعفونی کردن آب است. درست است که آب توسط کلر ضدعفونی شده و تاحدودی آلودگی های آن از بین می رود اما خود کلر نیز ضررهایی برای بدن دارد.…