دسته بندی :

عکس های حیوانات

سگی که شبیه گوسفند است

این نژاد (بدلینگتون تریر) به عنوان سگی شیردل با ظاهری شبیه به بره توصیف می‌شود. با پیشانی خمیده و موهای فر خورده…