دسته بندی :

داستان و حکایت

تعبیر خواب آسمان

ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست. اين که مي گويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا…