دسته بندی :

فرهنگ و هنر

تراژدی چیست؟

تراژدی یا غم‌نامه یا سوگرنجنامه یا سوگنامه یا سوگ‌نوشت، یکی از شکل‌های نمایش است که ریشه در مناسک مذهبی یونان…

درام چیست؟

واژه درام (drama) تا حدی مبهم اما سودمند است و معانی و کاربردهای فراوانی دارد. معنی اصلی این واژه در زبان یونانی…