چرا ما گرد بودن زمین را احساس نمی کنیم؟

0

سایت تفریحی پویه

اندازه زمین خیلی بزرگ است و کل محدوده ای که ما از سطح زمین حتی در مرتفع ترین مناطق زمین می توانیم ببینیم با چشممان بسیار کوچک تر از زمین است. در ریاضیات قوس ها و سطوح کروی را هم مثل زاویه با درجه اندازه می گیرند.

ما وقتی می توانیم متوجه خمیده بودن یک خط یا کروی بودن یک سطح بشویم که بتوانیم قسمت قابل توجهی از قوس مورد نظرمان را از نظر بزرگی زاویه ای با چشم ببینیم. زمین آنقدر بزرگ است که سطح قابل دیدنش از نزدیکی سطح زمین توسط چشمان ما، بزرگی زاویه ای بسیار کمی دارد و به این دلیل به نظر ما صاف می رسد ولی مثلا دریانوردان از قدیم می دانستند که وقتی کشتی ها در افق ناپدید می شوند یا از افق های دوردست پیدایشان می شود دکل کشتی آخرین و اولین قسمت کشتی است که ناپدید یا از دوردست پیدا می شود. بنابراین نتیجه گرفتند که باید سطح اقیانوس خمیده باشد نه مسطح.

یک راه دیگر هم برای اطمینان از گرد بودن زمین داردید. دفعه بعد که ماه گرفتگی رخ داد، می توانید شکل سایه زمین را روی ماه ببینید. این واقعه نجومی شگفت انگیز بیش از همه وقتی شما را هیجان زده خواهد کرد که فکر کنید این سایه عظیم که روی ماه می رود، سایه همین زمین زیر پای شماست. آن وقت است که به گرد بودن زمین ایمان می آورید و خیالتان راحت می شود!

 


منبع : اس بی وب (sbweb.ir)

نظر بدهید

ارسال نظر با محتوای سیاسی و توهین آمیز مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

وارد کردن ایمیل اختیاری است و در صورت وارد کردن ،آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.

وارد کردن نام اجباری نیست ولی بهتر است که نامی برای خود بنویسید.

نظرات خود را به زبان فارسی بنویسید.

نظرات در کمتر از چند ساعت پاسخ داده خواهند شد.