معما : این مرد چه چیزی درست می‌کند؟

0

سایت تفریحی پویه

معما : این مرد چه چیزی درست می‌کند؟

مردی چیزی را میسازد که خودش نیازی به آن ندارد، کسانی که آن را میخرند خودشان از آن استفاده نمی‌کنند و کسانی که از آنها استفاده میکنند نمیتوانند آن را ببینند. این مرد چه چیزی درست می‌کند؟

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

پاسخ : تابوت… به همین سادگی


منبع : farsiside.com


 

نظر بدهید

ارسال نظر با محتوای سیاسی و توهین آمیز مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

وارد کردن ایمیل اختیاری است و در صورت وارد کردن ،آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.

وارد کردن نام اجباری نیست ولی بهتر است که نامی برای خود بنویسید.

نظرات خود را به زبان فارسی بنویسید.

نظرات در کمتر از چند ساعت پاسخ داده خواهند شد.